Rakenteiden tiivistämisellä pyritään parantamaan sisäilman puhtautta

Etusivu » Palvelut » Rakennetiivistykset

Rakennetiivistykset Turun seudulla

Rakenteiden läpi tapahtuva ilmavirtaus aiheuttaa epäpuhtauksien leviämistä sisäilmaan. Rakenteiden tiivistämisellä pyritään parantamaan sisäilman puhtautta ehkäisemällä maaperän epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan rakennuksen rakenteiden kautta.

Tiivistämisellä ei voida korvata mahdollista mikrobivauriokorjauksen tarvetta, eikä sen avulla ole tarkoitus eristää homehtuneita materiaaleja rakenteisiin. Tiivistämistä ei sellaisenaan käytetä rakenteisiin, joissa jo on mikrobi- tai kosteusvaurioita.

Tutkimukset ja selvitykset luotettavasti

Tiivistyskorjaus ei sovi kaikille rakennetyypeille. Rakenteiden tiivistäminen edellyttää asianmukaisia tutkimuksia, selvityksiä ja suunnittelua, jotta työ tulee suoritettua riittävän laajasti ja olosuhteiden vaatimalla tavalla. Esimerkiksi homevauriokorjauksessa suoritettavassa vaurioituneiden materiaalien poistossa on kiinnitettävä erityistä huomiota yksityiskohtiin.

Puhtaampi ja tervellisempi sisäilma

Kosteus- ja mikrobivaurioita korjattaessa selvästi vaurioituneet osat poistetaan ja paikalleen jätettävät materiaalit puhdistetaan huolellisesti ennalta laaditun suunnitelman mukaisella tavalla. Huolellisesti tehty tiivistyskorjaus vähentää sisäilman epäpuhtauksia ja sisäilmaongelmien syntymismahdollisuuksia sekä parantaa rakennuksen energiatehokkuutta.

Osalle henkilökunnastamme on keväällä 2017 myönnetty VTT:n hyväksymä Rakenteiden tiivistäjä -henkilösertifikaatti, kun he suorittivat alalle pätevöittävän Rakenteiden tiivistäjä -tutkinnon.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

010 567 2600
info@helmisaneerauspalvelut.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot